Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Piô Pietrelcina: Đón nhận, nghe và hiểu lời

Thái Hà (23.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8,4-15)

Chúng ta đã từng được nghe đến những câu chuyện: nhờ nghe Lời Chúa, dân thành Ninivê ăn năn sám hối và được cứu rỗi; vua Đavít đã thú tội và trở thành vị vua thánh thiện; thánh Augustinô đã ăn năn trở về với Chúa và trở thành vị giám mục thông thái và thánh thiện; thánh Phanxicô Xaviê đã tử bỏ của cải giàu sang để trở thành vị truyền giáo lừng danh.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu kể và giải nghĩa cho các môn đệ nghe dụ ngôn gieo giống. Hạt giống tượng trưng cho Lời Chúa được gieo vào những “mảnh đất” tâm hồn những người đón nhận, nghe và hiểu Lời Chúa. Chỉ có những hạt giống gặp đất tốt mới sinh hoa kết quả và kết quả cũng không đồng đều vì khả năng mỗi người khác nhau. Điều quan trọng là “sinh hoa kết quả”.

Cuộc đời thánh Piô Pietrelcina là minh chứng cho “hạt giống” Lời Chúa nảy nở trong “mảnh đất” tâm hồn nhờ biết đón nhận, nghe và hiểu Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con thấm nhuần Lời Chúa mỗi ngày để trở thành chứng tá Tin Mừng của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…