Thứ Bảy Lễ Thánh Phanxica Rômana: Tâm tình sám hối

Thái Hà (09.03.2024) – Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. (Lc 18,9-14)

Trong một lần cử hành nghi thức thống hối tại Đền thờ thánh Phêrô, Đức giáo hoàng Phanxicô nói rằng, đôi khi con người bị cám dỗ nghi ngờ, họ nghĩ rằng xưng tội là vô ích vì tôi luôn phạm tội. Ngài cũng đề nghị con người không ngừng xin lòng thương xót của Chúa.

Nhận ra mình là tội nhân, chân thành thống hối là những điều kiện để con người đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, hình ảnh người thu thuế hiện lên như một bằng chứng sống động cho sự thú tội vô cùng khiêm nhường. Hành động của ông đã được Đức Giêsu đoái thương tha thứ.

Trong cuộc sống, đôi khi con người cứ ở lỳ trong tội lỗi và cũng không cần đến lòng thương xót của Chúa. Nhiều người không còn tin vào Bí tích Hòa giải. Họ chủ trương thú tội trực tiếp với Chúa chứ không cần đến linh mục. Quả thực, niềm tin của người Kitô hữu đang ở mức báo động và điều này dẫn đến nhiều vấn đề đáng buồn cho Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…