Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh: Khiêm nhường

Thái Hà (09.01.2020) – Ông Gioan trả lời: “Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: “Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. (Ga 3,22-30)

Trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế cùng lên Đền thờ cầu nguyện, người thu thuế đã khiêm nhường nhìn nhận sự thật về mình là một kẻ tội lỗi, cần được Chúa thương xót. Anh đã cầu xin với Chúa và Người thì có thái độ tự mãn kiêu căng, so đo với người khác nên không được Chúa đoái thương.

Khiêm nhường là nhìn nhận sự thật về mình, nhìn nhận những gì mình có, kể cả những yếu đuối, khuyết điểm. Con người ta chẳng có ai toàn vẹn cả, thế nên, cần phải khiêm tốn nhận ra mình chỉ là một thụ tạo nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa. Hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã khiêm nhường nhìn nhận sự thật về chính mình: rằng ngài chỉ là sử giả, là người dọn đường cho Đức Kitô. Thánh nhân nói với các môn đệ về Đức Giêsu rằng: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. Ngài đã nên gương mẫu về sự khiêm nhường trước mặt Chúa và mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con học theo gương khiêm nhường như Mẹ Maria, thánh Gioan Tẩy giả và cá thánh đã sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…