Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Sống vâng phục

Thái Hà (30.12.2023) – Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn khoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,36-40)

Cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chuẩn bị con đường cho thánh nữ bước đi. Hai ông bà đã giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo bằng chính cuộc sống gương mẫu như Lời Chúa dạy: “Cây tốt thì được sinh quả tốt”.

Thánh Gia là mẫu gương sống đức tin. Dù trải qua biết bao gian nan thử thách và không hiểu chương trình của Thiên Chúa nhưng Đức Maria, thánh Giuse vẫn luôn tín thác và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Nhờ thế, Thánh Gia trở nên môi trường thánh thiện, tốt lành , để từ đó con trẻ Giêsu lớn lên và hằng vâng phục chương trình của Thiên Chúa.

Đức Giêsu không chỉ lớn lên, phát triển thể lý, trí khôn như bao người mà Người còn sống vâng phục tuyệt đối trong điều kiện con người mỏng dòn và giới hạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống theo Lời Chúa, để có Chúa luôn làm chủ cuộc đời chúng con, và để chúng con có thể chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao phó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…