Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay: Xin thương xót con là kẻ có tội

Thái Hà (26.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. […] (Lc 18,9-14)

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta luôn phải đối diện với những thử thách, với những trách nhiệm, và đôi khi phải đối diện với những lời nói, lời phê binh của người khác. trong vô số sự đối diện đó, có một sự đối diện có thể mang đến cho chúng ta sự bình an và thanh thản, đó là sự đối diện với con người thật của chính mình trước nhan Thánh Chúa.

Chỉ khi nào ta có thể thốt lên những lời chân thành từ tận đáy lòng với Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”, thì khi đó, ta sẽ biết thế nào là khiêm nhường. Và một điều chắc chắn rằng, với một tâm hồn khiêm cung sám hối, Thiên Chúa sẽ đoái thương mà tha thứ mọi tội lỗi. Và chỉ khi ấy ta mới thực sự biết được thế nào là sự bình an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng một người sẽ không thể nào sạch sẽ nếu như họ từ chối việc tắm giặt. Tâm hồn con sẽ không thể sạch trong nếu con từ khước mình là kẻ có tội. Xin cho lòng chúng con biết thật sự ăn năn hối cải mà sám hối, để rồi nhờ đó được Thiên Chúa yêu thương mà hòa giải với chúng con, thương nhận chúng con. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.