Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên: Cần có một tấm lòng

Thái Hà (10.06.2023) – Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”. (Mc 12,38-44)

Trong nhạc phẩm Để gió cuốn đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết như sau: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi…”. Quả Thật, mọi việc làm chỉ có ý nghĩa nếu như việc làm đó thể hiện một tấm lòng, một tình yêu.

Tin Mừng hôm nay nói lên hai lối sống đạo đức khác nhau: lối sống của các kinh sư, tượng trưng cho những người thông luật Môsê, và lối sống của bà goá, tượng trung cho “số sót của Israel” và cho những người nghèo của Đức Chúa. Bà goá chỉ bỏ vào thùng tiền đền thờ hai đồng kẽm Hy Lạp, nhưng đối với Đức Giêsu, bà đã bỏ nhiều hơn nọi kẻ khác.

Nhiều khi trong cuộc sống, ta rất thích phô trương những việc mình làm hầu mong được khen ngợi, được nhiều người biết đến. Điều này có nguy cơ dẫn đến thái độ sống giả hình: làm vì được người đời ca ngợi hơn là làm vì lòng mến Chúa và với sự khiêm tốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con dành trọn tình yêu vào các việc thường nhật, ngõ hầu các việc ấy trở nên có ý nghĩa và có giá trị trước mặt Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…