Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Rất cần Chúa

Thái Hà (27.05.2023) – Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. (Ga 21,20-25)

Chúng ta không tin vào Thiên Chúa vì tính logic của một phương trình toán học hay một tam đoạn luận. Chúng ta thấy Thiên Chúa hiện hữu thật khi sống một cuộc đời chân thật” (Ronald Rolheier).

Tin Mừng thứ tư, kèm theo lời chứng của người môn đệ Đức Giêsu thương mến, đưa chúng ta vào một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Ngôi Lời Nhập Thể và kiện cường đức tin chúng ta, một đức tin được lưu truyền từ thế kỷ thứ I cho đến ngày hôm nay. Đức tin ấy nói rằng: Có một Thiên Chúa làm người đã đến, sống yêu thương, chịu phản bội, bị giết chết, tha thứ mọi lỗi tội và đưa những kẻ tin vào sự sống đời đời.

Loài người có lẽ không đáng để Thiên Chúa “lao tâm khổ tứ” nhiều như thế. Nhưng thật sự, Thiên Chúa cần chúng ta để ban ơn cứu độ. Và chúng ta rất cần Thiên Chúa như là cùng đích tối hậu của đời mình, cùng đích của hạnh phúc bất diệt mà không gì có thể cướp mất được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tự nhận mình bất xứng với mọi ơn lành Chúa ban, nhưng xin không ngừng thi ân giáng phúc trên chúng con, vì chúng con cần Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…