Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên: Vị ngọt của lòng tin

Thái Hà (01.07.2023) – Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. (Mt 8,5-17)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Không thể nào có một đức tin chân chính mà lại không được tỏ lộ trong yêu thương; và yêu thương sẽ không phải là tình yêu Kitô giáo nếu không có lòng quảng đại”.

Lòng tin là chìa khóa giúp con người thiết lập các mối tương quan trong cuộc sống. Trong Tin Mừng hôm nay, viên đại đội trưởng chỉ mới nghe nói về Đức Giêsu, nhưng chính lòng tin đã thôi thúc ông chạy đến để cầu xin Người cứu chữa người đầy tớ của mình. Lòng tin của ông chẳng những đã thiết lập được mối tương quan liên ngôi vị với Đức Giêsu, mà còn cứu được người đầy tớ, được khỏi bệnh là vị ngọt của lòng tin và tình yêu của viên đại đội trưởng dành cho mình.

Qua hình ảnh viên đại đội trưởng, chúng ta thấy được cả hai điều tốt: lòng tin vào Thiên Chúa và tình yêu dành cho con người, dù là người thấp kém trong xã hội. Quả thật, đức tin chân chính là đức tin được tỏ lộ trong yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con sự nhạy bén, để có thể nhận ra những ơn lành mà Ngài đã ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…