Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên: Chết vì sĩ diện

Thái Hà (30.07.2022) – Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”. Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: “Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ”. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: “Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con”. Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. (Mt 14,1-12)

Hình ảnh Hêrôđê chọn lựa giết chết Gioan vì sĩ diện trong lời hứa và trước mặt người khác cũng chính là hình ảnh của chúng ta đâu đó trong cuộc sống. Có những lúc chúng ta bị áp lực khi phải lựa chọn giữa sự thiện và sự dữ. Dường như chúng ta hướng chiều và dễ dàng chọn lựa cách thỏa hiệp với sự dữ miễn sao cuộc sống được bình an. Chính thái độ của chúng ta đã góp phần làm cho sự thiện và chân lý bị sự dữ lấn át và thống trị. Để rồi một lúc nào đó, chính chúng ta sẽ nhận lãnh sự dữ trên cuộc đời mình vì lối sống thiếu sự thiện của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con biết rằng mình yếu đuối và tội lỗi, chúng con nhận ra rằng bản thân vẫn luôn hướng chiều theo những chọn lựa sống xa Cháu qua những sự dữ chúng con làm. Xin Chúa thương tha thứ và dẫn đưa chúng con về trong vòng tay yêu thương và giàu lòng thương xót của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.