Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên: Xem quả thì biết cây

Thái Hà (10.09.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: “Lạy Chúa, lạy Chúa”, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”. (Lc 6,43-49)

Con người ngày nay không ngừng tìm kiếm sự khôn ngoan, và rồi tự cho rằng có thể làm chủ vận mệnh đời mình với những gì mình đã thủ đắc. Từ đó, họ khước từ Thiên Chúa, thậm chí gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Tuy nhiên, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi với thời gian, kể cả con người cũng bị chi phối bởi sinh, lão, bệnh, tử. Tất cả chỉ là tạm bợ. Khi đó, con người nhận ra mình không thể làm chủ sự sống của mình, không dám nhận được cuộc đời này nếu không có ơn Chúa, đặc biệt là thi hành Lời Chúa. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới nhận được sự Khôn Ngoan đích thực và được chân nhận đúng giá trị cao quý của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, để con luôn đứng vững trước sóng gió của cuộc đời và không ngừng làm giàu kho tàng Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.