Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Tiền của

Thái Hà (06.11.2021) – Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa là tôi tiền của được. (Lc 16,9-15)

Trong vụ ly hôn của một cặp vợ chồng nổi tiếng, có một câu nói được nhiều người quan tâm là “Tiền nhiều để làm gì?”. Như vậy rõ ràng tiền của đau có đảm bảo cho hạnh phúc. Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho cùng câu hỏi đó. Nhưng tựu trung, tiền của dù nhiều hay ít cũng chỉ là phương tiện để con người sống tự do và hạnh phúc.

Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay muốn gửi đến chúng ta thái độ cần phải có đối với tiền bạc, của cải vật chất. Tiền của tự nó không xấu, xấu hay tốt là tùy ở sự nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Tiền của chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích của cuộc sống.

Chẳng ai có thể một lúc đi trên hai con đường. Cuộc sống  luôn đặt ta trước những lựa chọn, mà lựa chọn thì luôn đi đôi với từ bỏ. Ta lớn lên qua chọn lựa và từ bỏ. Vậy, giữa Thiên Chúa là Đấng Thượng Tôn với tiền của là thứ hữu hạn, ta thiên về phía nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và tin tưởng Chúa sẽ ban cho chúng con những gì thực sự đem lại lợi ích cho bản thân chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm….