Thứ Hai: Ga 4, 43-53: Vững tin trong mọi hoàn cảnh

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (07.03.2016) – Trong bài Tin mừng hôm nay, viên sĩ quan cận vệ nhà vua đến xin Chúa Giêsu cứu chữa con ông đang trong tình trạng bệnh tật thập tử nhất sinh. Tưởng rằng Chúa sẽ đi theo ông về nhà và thể hiện một cử chỉ gì đó để chữa lành cho con mình, nhưng đàng này Chúa chỉ phán vọn vẹn mấy lời: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Người khác có thể không tin, nhưng viên sĩ quan thì tuyệt đối tin vào lời Chúa Giêsu và vì vậy con ông đã được chữa lành. Bài Tin mừng kết luận: Ông và cả nhà đều tin!12814089_1271196656230227_6147271212063520247_n

Dĩ nhiên, niềm tin của viên sĩ quan ban đầu chỉ là niềm tin theo “nhu cầu” (nghĩa là con ông bệnh, mà ông nghe phong phanh Chúa làm được dấu lạ này dấu lạ khác, bởi thế ông đến với Chúa để “cầu may”!), nhưng sau khi chứng kiến con mình được chữa lành chỉ bằng một lời phán của Chúa từ xa, thì ông đã hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Chúng ta đang bước tới mầu nhiệm khổ giá của Chúa và mầu nhiệm ấy cũng là mầu nhiệm của chính đời sống Kitô hữu. Để đón nhận mầu nhiệm ấy, thực sự ta cần có đức tin. Chính vì vậy, qua hình ảnh viên sĩ quan trong bài Tin mừng hôm nay, Mẹ Giáo Hội gợi nhắc cho chúng ta về tiến trình của đức tin mà ta cần có để có thể tiến tới mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô cũng là mầu nhiệm vượt qua của cuộc đời người tín hữu chúng ta.

Có những lúc đời sống chúng ta tăm tối mịt mờ với hết thập giá này đến thập giá khác, hết khổ đau này đến khổ đau khác đổ xuống trên gia đình ta. Nhưng qua những biến cố như thế, ta cần phải càng ngàng càng trở nên vững vàng trong đức tin vì cuộc đời ta có Chúa, chứ không phải càng ngày ta càng yếu kém về mặt đức tin mà cuối cùng dẫn tới tuyệt vọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.