Thứ Hai Lễ Kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: Nhận biết Chúa

Thái Hà (22.02.2021) – Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,13-19)

Đức tin là ánh sáng thần linh, thuộc về thiên giới, một sự thông phần vào ánh sáng đời đời, khôn thấu, một luồng ánh sáng phát xuất từ thánh nhan Thiên Chúa. (Thánh Gioan Eudes).

Theo Thầy Giêsu bấy lâu, được sống cùng, được nghe, được biết những gì Người giảng, đã đến lúc, các môn đệ xét xem bản thân hiểu Thầy Giêsu đến đâu.

Với Phêrô, khi được hỏi Thầy là ai, ông đã mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Thế nên, Đức Giêsu xác nhận cho điều thánh Phêrô tuyên tín ấy không do sức suy lý của người phàm, nhưng bởi Thiên Chúa thương ban.

Thánh Phêrô biết Chúa và dám sống cho Người. Nay chính tôi cũng được mời gọi sống như thế. Biết Chúa, thế rồi, tôi đi vào tương quan gặp gỡ, thân mật với Người. Biết Chúa yêu tôi nên tôi được gọi mời sống cho tình yêu: yêu Chúa, yêu người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết con, để con nhận ra đâu là hành phúc đích thực của đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…