Thứ Hai Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: “Ông đã thấy và đã tin”

Thái Hà (27.12.2021) – Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simôn Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ, Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simôn Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,2-8)

Thánh sử Gioan

Thánh sử Gioan đã thuật lại cho ta nhìn thấy nhiều bằng chứng về mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu. Với Tôma, kinh nghiệm về niềm tin vào Chúa Phục Sinh dựa trên bằng chứng mà ông cảm nhận được đó là nhìn và chạm đến Chúa. Đối với Gioan, người môn đệ Chúa yêu cảm nhận được bằng sự thôi thúc khi chạy nhanh ra mộ; có lẽ ông còn nhát đảm nhưng ông cũng đã chứng kiến những gì xảy ra trong ngôi mộ đã và ông đã tin. Nhưng niềm tin thực sự là cảm nghiệm sâu xa bằng đức tin, bằng sự dấn thân cho hành trình đi tìm kiếm Chúa. Khi niềm tin đủ lớn thì chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Phục sinh trong tâm hồn. Mỗi người chúng ta hãy can đảm dấn thân tìm Chúa nơi mỗi người anh em mà ta gặp gỡ hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi ngyà của chúng con là những cảm nghiệm sâu xa về sự hiện diện của Chúa, để niềm tin của chúng con được lớn lên trong cuộc sống bộn bề hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.