Thứ Hai Lễ Nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương: Mừng vui lên

Thái Hà (22.08.2022) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”.

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Chúng ta tin rằng Đức Mẹ là người đã được Chúa ban đầy ơn phúc từ giây phút Mẹ bắt ddầu hoài thai trong lòng bà thánh Anna. Tất cả những ơn phúc mà Cháu ban cho Đức Mẹ đều nằm trong kế hoạch cứu chuộc của NGài dành cho toàn thể nhân loại cũng như cho từng người trong chúng ta. Thánh lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương cho thấy sự quan phòng màu nhiệm đày tình thương Chúa đã ban cho Mẹ nhiều ân phúc, để từ những ơn phúc ấy, Mẹ đã tỏ lòng yêu mến và vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa qua hai tiếng “Xin Vâng” trong biến cố truyền tin. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, tình thương Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào hơn trong cuộc đời ta. Do đó, chúng ta phải hiệp ý với Mẹ Maria để cảm tạ Thiên Chúa về tình thương ấy.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời” (Tv 88,2). Khi tâm hồn con được Chúa chọn và ngự vào, thì con đang hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời! Đó là một ơn phúc lớn lao. Xin cho con biết ca ngợi Chúa luôn mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.