Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Maximilanô Maria Kolbê: Mất mà được

Thái Hà (14.08.2023) – Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm. (Mt 17,22-27)

Một tù nhân người Nam Tư ghi lại cuộc bách hại khủng khiếp tại nước này. Các tù nhân phải đối diện với một sự lựa chọn: hoặc trung thành với niềm tin và chấp nhận hậu quả, hoặc đầu hàng trước thế lực áp bức và tránh được sự tra tấn.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai của Người. Sau những đau khổ Đức Giêsu phải chịu, tận cùng là cái chết, thì Người sẽ không lại vào ngày thứ ba, Đức Giêsu đã để cho người đời giết chết thân xác, nhưng Người đã phục sinh để nhờ đó con người cũng được phục sinh với Người.

Thánh Maximilanô Maria Kolbê mà chúng ta mừng kính hôm nay đã dũng cảm đương đầu với cái chết thể xác để được sự sống về phần hồn, vì ngài tin sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu khi trung thành với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chết và đã phục sinh vinh hiển, xin cho con cũng được chết và phục sinh với Chúa trong ngày sau hết. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…