Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng: “Tôi sẽ đến chữa nó.”

Thái Hà (29.11.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Caphácnaum, thì có một viên đại đổi trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nahf, nó bị tê liệt và đau đớn lắm”. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. […]”. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. […]”. (Mt 8,5-11)

Sống trong cõi đời, ta chỉ thực sự là người khi sống với và sống cho tha nhân. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu đã thực thi trong sứ mạng của Người. Điển hình nơi trang Tin Mừng hôm nay, khi một đại đội trưởng đến cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho tên đầy tớ đang đau nặng, Người đã mau mắn đáp lại lời cầu xin ấy: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Lời đề nghị ấy cho thấy Chúa Giêsu thấu cảm và vô cùng nhạy bén trước nhu cầu của con người. Vâng, đứng trước nỗi đau của con người, Chúa Giêsu luôn đi bước trước để xoa dịu và chữa lành cho họ. Điều mà Chúa Giêsu đã thực thi, thì Người cũng mời gọi chúng ta thực thi như Ngài. Người cũng mong muốn chúng ta biết thấu cảm và chủ động đáp ứng nhu cầu của những người xung quanh, nhất là những ai đang đau khổ, bệnh tật, nghèo đói. Tuy những gì ta làm cho họ xem ra rất nhỏ bé, nhưng điều ấy thật đẹp lòng Chúa. Vì mỗi lần ta làm như thế cho một trong những người bé mọn của Chúa, là ta đã làm cho chính Chúa vậy (Mt 25,40).

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha giàu lòng tương xót, xin dủ thương ban ơn cho những ai đang đau khổ, bệnh tật và nghèo đói trong thế giới này. Xin cho chúng con biết mở rộng cõi lòng mà chủ động đi đến với họ để lắng nghe, thấu hiểu và quảng đại chia sẻ với những nhu cầu của họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.