Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay: Như thế nào là tin


Đức Giêsu bảo viên sĩ quan: Ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.

NHƯ THẾ NÀO LÀ TIN?

Trong tác phẩm “Tin hay không tin” nhạc sĩ Nguyễn Lý viết “ Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối… dù đời bao tăm tối vẫn cứ tin luôn”.

Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, tác giả đã cho chúng ta thấy hai kiểu niềm tin. Những người đồng hương chỉ chấp nhận và đón tiếp Đức Giêsu khi đã chứng kiến những phép lạ Người làm ở Giêrusalem. Họ chỉ đặt niềm tin vào con mắt của chính mình bởi đã thấy những dấu lạ, điềm thiêng hơn là chấp nhận quyền năng của Đức Giêsu. Ngược lại, viên sĩ quan ở Capharnaum trước đó chỉ nghe biết về Đức Giêsu nhưng đã tin và tìm đến Người. Khi gặp mặt, dù rằng vẫn chưa biết con mình đã khỏi hay chưa nhưng ông cũng đã tin lời của Đức Giêsu “Ông cứ về đi, con ông sống” mà chấp nhận quay trở về, không nài nỉ Người đi theo nữa. Viên sĩ quan quả thật là có phúc vì đã “không thấy mà tin”.

Mỗi người chúng ta cũng có những lúc tuyệt vọng khi để vụt mất những điều quý giá bên mình. Hãy chạy đến với Chúa. Hãy chấp nhận đi vào những nẻo đường mới lạ mà Chúa đang mời gọi. Như viên sĩ quan, ta sẽ thấy được niềm vui ngay trên đường về nhà.

Lạy Chúa, trên nẻo đường mới lạ, xin dìu con bước đi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…