Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Mục tử

Thái Hà (09.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo lên lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước , và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. (Ga 10,1-10) 

Ngày xưa, những người trèo vào một lối khác mà đến với đàn chiên là những người biệt phái. Họ không phải là những mục tử tốt lành. “Họ chất lên con chiên những gánh nặng nề, mà dù một ngón tay họ cũng không mjuốn lay thử”. Ngày nay, vẫn có những người trèo qua lối khác mà vào đàn chiên của Chúa Kitô. Chiên đã không nghe tiếng của họ vì họ là người lạ. Chiên chạy trốn, xa lánh, giẫy giụa để thoát khỏi tay người lạ. Với tư cách là cha mẹ, là mục tử, chúng ta có phải là những mục tử tố lành hay trộm cướp đối với những người được trao phó cho chúng ta?

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin ban cho chúng con những mục tử biết hết lòng vì đàn chiên. Xin Cha bảo vệ đàn chiên mà Đức Kitô đã chuộc về bằng giá máu của Người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.