Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: Tình yêu

Thái Hà (08.05.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”. (Ga 14,21-26)

Tình yêu là một điều gì cao quý mà ngôn từ không thể diễn tả được hết ý nghĩa. Khi ta nói yêu ai, chúng ta không thể dùng ngôn từ để biểu đạt hết điều mà ta muốn nói, mà phải dùng chính hành động để minh chứng tình yêu của ta dành cho họ.

Đức Giêsu nói: “Ai có và giữ điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”. Tình yêu phải thể hiện qua hành động, chúng ta được mời gọi hành động, là lắng nghe và tuân giữ điều răn để được hưởng tình yêu đích thực của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường nói trên môi miệng chúng con yêu Chúa, mến Chúa, nhưng hành động của chúng con lại xúc phạm đến Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết thể hiện tình yêu với Người bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chứ không phải chỉ là nói trên môi trên miệng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…