Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ”

Thái Hà (14.02.2022) – Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ. Quả thật, Ta báo các ông hay: sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người đi lại xuống thuyền sang bờ bên kia. (Mc 8,11-13)

Chúa Giêsu buồn não nề. Tin Mừng rất ít khi đề cập đến việc Chúa Giêsu buồn. Tại sao Người buồn? Bởi người Pharisêu muốn thử Người, họ đòi dấu llạ, nhưng thực chất họ không tin vào Người. Chúa Giêsu chấp nhận xuống thế làm người để loan báo tình yêu Thiên Chúa, loan báo một Tin Mừng cứu độ. Nhưng con người đã không tin vào Người. Có lẽ nỗi buồn của Chúa Giêsu không đến từ việc Người bị tổn thương, nhưng đến từ việc thấy trước được số phận của những ai khước từ tình yêu của Người. Chúng ta thử rà soát lại, kiểm tra lại: tôi đang theo Chúa vì điều gì? Vì tôi tin Chúa, hay vì tôi muốn được dấu lạ hoặc chữa lành. Lòng tin của tôi vào Chúa Giêsu ở mức độ nào? Tôi có xác tín tuyệt đối vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất hay không? Và tôi có hoàn toàn tín thác mọi sự đời tôi trong tay Người không?

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Điều đó đó diễn tả Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, vì đó là phẩm giá cao quý của con người. Nhưng tự do chỉ thực sự trọn hảo khi được thực hiện trong Thiên Chúa, là Nguồn của sự Thiện Hảo và Sự Thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ lòng tin yếu kém của chúng con, xin giúp chúng con sống lòng tin cách trưởng thành khi phải đối diện với khó khăn, thử thách. Xin Người đừng bỏ rơi chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.