Thứ Hai Tuần VI Thường Niên: Thách thức

Thái Hà (13.02.2023) – Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. (Mc 8,11-13)

Trên hành trình tìm kiếm Chúa, ai trong chúng ta cũng mong muốn được Thiên Chúa tỏ lộ cho mình một dấu chỉ nào đó để có thể nhận ra Chúa và thờ phượng Người cho phải đạo. Đôi khi, nhiều người lại thách thức Thiên Chúa làm điều đó. Đây là cám dỗ lớn đối với con người ở mọi nơi và mọi thời.

Tác giả sách Khôn Ngoan dạy rằng: “Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy” (Kn 1,2). Thật vậy, chỉ có những ai thành tâm thiện chí tìm Chúa và kiên nhẫn trông chờ Chúa tỏ mình, thì mới có thể nhận ra những điều nhiệm lạ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cần phải ý thức thân phận thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa mà sống khiêm tốn, chứ chúng ta chẳng có quyền chi mà thách thức Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra giới hạn của mình, và biết mở rộng lòng đón nhận những mặc khải của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…