Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Dĩ đức báo oán

Thái Hà (19.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hay giơ cả má bên trái nữa”. (Mt 5,38-42)

Mahatma Gandhi là một vị lãnh tụ vĩ đại được cả dân tộc Ấn Độ tôn kính. Bằng biện pháp “bất bạo động”, ông đã giúp đất nước Ấn Độ giành lại quyền cai trị từ tay của Vương quốc Anh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy mỗi người biết chịu đựng sự nhục nhằn, sự nóng giận nhất thời của người đời. Người không muốn nhân loại giải quyết xung đột bằng vũ lực, nhưng dạy chúng ta dùng lòng vị tha để hóa giải những tranh chấp và oán thù trong cuộc sống, như chính Người đã nêu gương.

Nếu con nugời dùng oán thù đáp trả lại oán thù, dùng vũ lực đáp trả lại vũ lực, thì chiến tranh và thù hận sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng nếu người Kitô hữu biết dùng tình yêu và khoan dung để đối xử với nhau thì không những tránh được chiến tranh mà còn có thể biến đổi cõi lòng người khác. Đó cũng chính làm một trong những thông điệp quan trọng mà Hội Thánh qua mọi thời vẫn cổ võ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống quảng đại, luôn nhìn lên cao trong ánh sáng tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…