Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Hãy nhắm đến tình yêu

Thái Hà (17.06.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa”. (Mt 5,38-42)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không dạy chúng ta nên nhân nhượng với bất công, bạo lực hay sự dữ. Điều Chúa muốn là chúng ta nên hiền hòa, rộng lượng và tha thứ cho kẻ thù – những người, mà theo cái nhìn của con người, là không xứng đáng nhất để nhận sự tha thứ và lòng tốt từ chúng ta.

Còn mang hận thù là còn thống khổ. Chỉ tình yêu mới chấm dứt thù hằn và làm lành những vết thương lòng. Có điều, tình yêu luôn đòi phải có hy sinh. Chúng ta phải hy sinh rất nhiều để không chỉ tha thứ mà còn làm điều tốt cho kẻ thù: giơ má cho vả, cho áo trong lẫn áo ngoài, cho người vay mượn… Những hy sinh như vậy đổi lại cho ta sự công chính và Nước Trời. Và cũng đừng quên, Đức Giêsu đã từng sống như thế.

Cầu nguyện: Xin trợ lực cho con lạy Chúa, để vì Chúa mà con yêu người ta như mình con vậy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…