Thứ Hai Tuần XII Thường Niên: Đừng xét đoán

Thái Hà (26.06.2023) – Đức Giêsu nói: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”. (Mt 7,1-5)

Trong quyển Đối Thoại, thánh nữ Catarina Siena đã thuật lại lời dạy của Thiên Chúa rằng: “Con phải tránh đừng xét đoán ý muốn của người khác, trong bất cứ điều gì họ nói hay họ làm, dù chống lại con hay chống lại người khác”. Xét đoán người khác là một lối hành xử thiếu bác ái, bời gì người xét đoán thường thiếu bao dung khi nhìn nhận một vấn đề nào đó theo chủ ý của họ. Đức Giêsu lên án lỗi hành xử thiếu bác ái này, và gọi những ai hành xử như vậy là “kẻ đạo đức giả”.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta, thay vì xét đoán người khác thì trước hết hãy xét đoán chính mình. Thật vậy, không ai là thập toàn thập mỹ, cho nên con người cần sự bao dung và đón nhận nhau hơn là xét đoán và kết án nhau: Sự xét đoán và kết án chỉ mang lại đau khổ, và chắc hẳn không ai muốn mình sẽ bị luận phạt theo cách như thế trong ngày Đức Giêsu quang lâm. Nếu chúng ta muốn lòng thương xót của Chúa, vậy thì hãy thương xót nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khoan dung với người lầm lỗi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…