Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên: Đức tin và hành động

Thái Hà (10.07.2023) – Vị thủ lãnh đến gần bái lạy Đức Giêsu và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay trên cháu là nó sẽ sống”. (Mt 9,18-26)

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin 16.09.2018 với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã huấn dụ: “Việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể”.

Trong Tin Mừng hôm nay, viên thủ lãnh biết rõ con ông đã chết nhưng ông vẫn tin rằng Đức Giêsu có thể cứu sống con mình. Niềm tin của ông đã thúc bách ông hành động, và chính niềm tin ấy đã cứu sống con ông. Ông đã đặt trọn niềm tín thác của mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và đã được Người đoái thương nhìn đến.

Trong thời đại dịch, cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn, thậm chí rơi vào bế tắc. Đức tin của chúng ta cũng bị thử thách. Trong những lúc khủng hoảng, chúng ta cần kiên vững trong đức tin. Chúng ta cần xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng Người luôn nâng đỡ và ban ân sủng để chúng ta có đủ sức vượt qua mọi khó khăn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra bàn tay Chúa đang nâng đỡ và ủi an chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…