Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên: Lời tuyên xưng mãnh liệt

Thái Hà (18.09.2023) – Khi ấy có kẻ đến thưa với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, không dám phiền đến Ngài qua như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh”. (Lc 7,1-10)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói rất chí lý rằng: “Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết và hình thức, nhưng phải sống một đức tin chân thực, thiết ái và trung thành” (Đường Hy Vọng, số 280).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện viên đại đội trưởng ngoại đạo với đức tin đáng ngưỡng mộ. Đó là một đức tin chân thực, thiết ái và trung thành thể hiện qua cách ông tiếp cận với Đức Giêsu và đón rước Người vào nhà. Nhờ lòng yêu mến người nô lệ, cách cư xử tế nhị cùng những lời tuyên xưng mãnh liệt, ông đã được Chúa khen ngợi, đoái thương và làm phép lạ cho người đầy tớ của ông khỏi bệnh. Như vậy, một đức tin chân chính giúp ta mở tâm hồn mình ra trong đức bác ái, để biết yêu thương và chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…