Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên: Chớ làm cớ sa ngã

Thái Hà (08.11.2021) – Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. (Lc 17,1-6)

Người cha say rượu đi trước, cậu con trai lẻo đẻo bước theo dấu chân hằn sâu trên tuyết của cha mình. Ông quay lại nhìn bước chân thấp chân cao, dáng vẻ như người say rượu. Ông gắt gỏng hỏi: Mày đi kiểu gì vậy? – Dạ, con đi theo bước chân của cha.

Làm cớ cho người khác sã ngã đối với Đức Giêsu là tội ác, và đáng bị cột đá vào cổ ném xuống biển. Người muốn nhấn mạnh đến tác hại của việc làm gương mù, gương xấu cho người khác. Bởi lẽ, chính hành vi xấu có thể làm nguy hại đến linh hồn của những người còn yếu lòng tin, có thể làm thiệt mất linh hồn của họ.

Chúa mời gọi mỗi người tín hữu nhìn lại cách sống của mình nhằm điều chỉnh những hành vi cố tình hay hữu ý làm phương hại đến tha nhân. Chúng ta hãy trở nên những chứng nhân tốt lành về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy, nhiều người được thêm lòng tin vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cố gắng sửa đổi tính hư nết xấu của mình, nêu gương tốt cho người khác, và mưu ích cho linh hồn của tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…