Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên: Đồng tiền bà góa

Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. (Lc 21,1-4)

Ảnh minh họa (Google)

Một linh mục nọ có thói quen hằng ngày viết trong nhật ký số quà nhận được và số quà cho đi. Thỉnh thoảng ngồi kiểm lại, nếu thấy phần nhận nhiều hơn phần cho, vị linh mục ấy điều chỉnh lại để phần cho nhiều hơn phần nhận.

Qua câu chuyện bà góa dâng hai đồng tiền kẽm vào đền thờ, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về việc cho đi cách quảng đại, cho đi mà không tính toán hơn thiệt, cho đi bằng cả tấm lòng.

Khi chúng ta quảng đại cho đi cả những gì cần thiết để duy trì mạng sống mình, là lúc chúng ta đang cho đi chính bản thân. Xét cho cùng, lòng quảng đại chính là trao tặng chính bản thân mình, dâng hiến mạng sống mình cho tha nhân.

Mỗi người chúng ta hãy suy xét xem mình đã biết quảng đại đối với tha nhân chưa? Hay chúng ta làm những công việc bác ái vì một mục đích nào khác?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con trở nên giống Chúa hơn. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, để con biết quảng đại cho đi như chính Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.