Thứ Năm Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêranô: Kitô hữu và đền thờ

Thái Hà (09.11.2023) – Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” Đức Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. (Ga 2,13-22)

Thánh Xêdariô nói: “Trước khi được thanh tẩy, mọi người chúng ta được miếu thờ ma quỷ, nhưng sau khi được thanh tẩy, chúng ta thành đền thờ của Đức Kitô”.

Khi thấy cảnh đền thờ Giêrusalem bị tục hóa bởi những người buôn bán chiên bò và đổi bạc, Đức Giêsu muốn người ta trả lợi sự thánh thiêng cho đền thờ. Qua sự việc này, Đức Giêsu còn tỏ lộ cho họ một mặc khải lớn lao: đó là mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người.

Người Do Thái không hiểu đền thờ mà Đức Giêsu sẽ dựng lại ám chỉ thân thể Người sẽ được phục sinh sau khi chịu khổ hình thập giá. Nhưng đối với chúng ta, qua mặc khải mầu nhiệm phục sinh, Đức Giêsu vừa trả lại ý nghĩa thánh thiêng cho đền thờ – nơi thờ phượng Thiên Chúa, vừa cho người tín hữu biết rằng thân xác của họ cũng là đền thờ Thánh Thần nhờ được tham dự vào cuộc tử nạn và phục sinh của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng: thân xác chúng con là đền thờ của Chúa, để chúng con biết sống xứng đáng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…