Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Trở lại

Thái Hà (25.01.2024) – Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-18)

Biến cố thánh Phaolô trở lại được tường thuật tới ba lần trong sách Công vụ Tông đồ: do thánh Luca kể lại (Cv 9,1-23), do chính thánh Phaolô kể lại cho người Do Thái để họ hiểu hơn về ơn gọi của ngài (Cv 22,3-21) và khi ngài tự bào chữa trước mặt vua Ácríppa (Cv 26,9-18).

Là người nhiệt thành với Lề luật, ban đầy, thánh Phaolô đã ra tay bách hại các Kitô hữu. Nhưng trên đường đi Đamát, Đức Giêsu Phục sinh đã hiện ra, hoán cải ngài và trao cho sứ vụ làm “Tông đồ Dân ngoại”. Chính Chúa đã “chiếm đoạt” ngài và can thiệp vào dự tính của Ngài. Từ người bách hại các tín hữu, giờ đây ngài trở thành Tông đồ nhiệt thành của Tin Mừng Chúa Kitô.

Hôm nay, Đức Giêsu Phục sinh, Đấng đã biến đổi thánh Phaolô, cũng không ngừng lôi kéo chúng ta trở lại với Người. Hãy cùng đứng dậy, canh tân đời sống đức tin, và trở thành người loan báo Tin Mừng!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi con lạc xa đường ngay nẻo chính, xin dẫn con trở lại cùng Chúa, nhờ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa là Đấng luôn yêu thương con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…