Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Antôn Padôva: Tha thứ và hòa giải

Thái Hà (13.06.2024) – Đức Giêsu dạy rằng: “Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (Mt 5,20-26)

Một lần kia, ông Phêrô hỏi Đức Giêsu phải tha thứ cho kẻ xúc phạm mình bao nhiêu lần, “có phải đến bảy lần không?”, Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưgn là bảy mươi lần bảy”, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Để có thể hòa giải với đối phương, trước hết phải tha thứ.

Đức Giêsu vống dĩ là Thiên Chúa nhưng từ bỏ quyền uy cao sang để xuống trần gian, đón nhận mọi đau khổ, và chết trên thập giá để hòa giải con người với Thiên Chúa. Khi đón nhận sự tha thư và hòa giải của Thiên Chúa, chúng ta học biết sống tha thứ và hòa giải với nhau.

Bí tích giao hòa là phương thế hưuũ hiệu để người tín hữu đón nhận sự tha thứ và hòa giải của Thiên Chúa. Cũng chính nơi bí tích này, người tín hữu tìm thấy sức mạnh để sống tha thứ và hòa giải, như những con cái của Thiên Chúa và anh em của nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm nghiệm được ơn hòa giải của Chúa, nhờ đó con biết sống hòa giải với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…