Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Lêô Cả: Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Thái Hà (10.11.2022) – Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này! hay “Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. (Lc 17,20-25)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người biệt phái đã hỏi Chúa Giêsu câu hỏi về thời hạn Nước Thiên Chúa đến. Chúa Giêsu đã trả lời rằng: “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, ta thấy Nước Thiên Chúa đã đến rồi và Nước ấy không phải là một thể chế chính trị xuất hiện trong không gian và thời gian. Nhưng  Nước Thiên Chúa là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu. Người hiện diện ở đâu thì ở đó chính là Nước Thiên Chúa. Trong thời đại hôm nay, Nước Thiên Chúa vẫn đang hiện diện hữu hình cách nào đó qua Giáo Hội của Ngài. Chính trong Giáo Hội mà Ngài hiện diện cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nơi nào có Chúa hiện diện thì nơi đó là Thiên Đàng và chắc chắn nơi đó có niềm vui, sự bình an đích thực. Chúng con được mang danh là những người Kitô hữu, là những người có Chúa Kitô. Xin gia tăng đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con có thể đem Nước Chúa đến cho người khác bằng chính cuộc sống tràn đầy niềm tin, phó thác và tình yêu trong thời gian và không gian sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.