Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Pôlycapô: Theo Chúa

Thái Hà (22.02.2023) – Đức Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,22-25)

Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, để lôi cuốn cử tri chọn mình, thông thường các ứng cử viên sẽ hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn như đảm bảo cuộc sống an sinh xã hội cách tốt nhất, quyền lợi của người dân sẽ là ưu tiến số một, …

Trong bài Tin Mừng, sau khi tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất, Đức Giêsu mời gọi mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Đây là điều kiện phải có để trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Quả vậy, không thể nói về Đức Giêsu mà không nói đến thập giá. Thập giá là tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Mùa Chay là thời gian thích hợp để chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá. Theo Đức Giêsu là bắt chước con đường Người đã đi, nghĩa là chấp nhận vác thập giá trong cuộc đời, để qua thập giá, chúng ta đón nhận dược vinh quang Nước Trời.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường của nghèo khó và khiêm nhu. Xin cho chúng con luôn can đảm bước theo Chúa vì đó là con đường đưa đến sự sống muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…