Thứ Năm Lễ Thánh Clementê, Thánh Côlumban: Chúa quan phòng

Thái Hà (23.11.2023) – Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được”. (Lc 19,41-44)

Vào năm 70, Giêrusalem bị quân đội Rôma tàn phá. Người Do Thái phải sống lưu vong khắp thế giới gần 19 thế kỷ. Mãi đến năm 1948, một số người Do Thái trở về Đất Hứa, bắt đầu khôi phục lại quốc gia của họ.

Thiên Chúa để lại một dấu vết làm bằng chứng cho thấy Người kiểm soát các vấn đề của nhân loại. Sự sụp đổ của thành Giêrusalem đánh dấu rõ ràng lời tiên báo của Người. Đó không phải là kết thúc cho thấy câu chuyện về thành nhưng nó cho thấy dấu vết của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự kiện lịch sử.

Chúng ta nên suy ngẫm về hậu quả của việc từ chối ân sủng của Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Thiên Chúa mong muốn lòng trung thành của chúng ta. Khi chúng ta từ chối, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra bàn tay quan phòng của Ngài trong mọi biến cố lớn nhỏ của đời con, để con luôn vững tin vào Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…