Thứ Năm Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô Tông Đồ_Lễ Trọng: Hai chứng nhân anh hùng

Thái Hà (29.06.2023) – Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. (Mt 16,13-19)

Trước dư luận bàn tán, Đức Giêsu hỏi các môn đệ xem họ nghĩ Người là ai, và ông Phêrô đã đại diện cho các môn đệ trả lời rằng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Câu trả lời của Phêrô vừa là lời tuyên xưng đức tin, vừa giúp chúng ta nhận biết nguồn gốc và thiên tính của Đức Giêsu. Phêrô nhận ra nguồn gốc thần linh của Thầy Giêsu không phải nhờ lý trí hay kinh nghiệm gặp gỡ hằng ngày, mà nhờ sự mặc khải của Chúa Cha.

Nếu không có Chúa, Phêrô vẫn chỉ mãi là người chài lưới, Phaolô vẫn là một kẻ bách hại đạo với tên gọi là Saulô. Nhưng quyền năng vô biên của Chúa đã biến đổi những con người tầm thường và chống báng trở thành trụ cột của Giáo hội.

Hai thánh Phêrô và Phaolô đều đã nhận biết Chúa và để cho Người chinh phục. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có sẵn sàng để mình được lòng nhân từ của Chúa chinh phục ngõ hầu trở nên khí cụ hữu dụng trong tay Người?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con trở thành khí cụ bình an của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…