Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Hãy xin thì sẽ được

Thái Hà (10.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư, hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư. Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy”. (Mt 7,1-12)

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta luôn bận rộn với những công việc, những bổn phận hằng ngày và chỉ khi đối diện với những khó khăn, những trở ngại, chúng ta mới tìm đến và cầu xin Chúa giúp đỡ. Như thế, vô tình chúng ta đã biến Chúa trở thành phương tiện hay là nơi để đáp ứng nhu cầu cá nhận khi cần mà thôi.

Vì vậy, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu quả quyết rằng Thiên Chúa là Cha trên trời, là Đấng tốt lành sẽ ban ơn cho chúng ta. Điều quan trọng, chúng ta ý thức sống tâm tình tín thác và gắn bó mật thiết với Chúa. Khi sống tương quan Cha – con, chúng ta sẽ hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Cha mình. Hơn nữa, khi sống tín thác, chúng ta biết bỏ đi ý riêng của mình để mở lòng ra đón nhận và sống tinh thần liên đới, bác ái đối với tha nhân. Chính tình yêu Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tình yêu đối với anh chị em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, để những khi gặp khó khăn, thử thách, con hoàn toàn tin tưởng và phó thác cuộc đời con trong tay Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.