Thứ Năm Tuần II Mùa Chay: Xin thương xót tôi

Thái Hà (17.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chon. […] (Lc 16,19-31)

Khi kể dụ ngôn này với những người biệt phái, Chúa Giêsu muốn “sửa” lại quan niệm tôn giáo lúc bấy giờ cho rằng: cuộc sống nơi trần thế này, người lành sẽ được Chúa chúc phúc và được thịnh vượng, còn kẻ ác sẽ gặp điều bất hành. Tuy nhiên, điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh không phải là chuyện giàu nghèo, nhưng là sự tương quan, liên đới giữa con người với nhau. Người giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay không làm những chuyện tàn ác, bất công, nhưng ông đã không nhận ra sự “cầu cứu” của người hành khất Lazarô nằm ngay bên cổng nhà mình. Hiển nhiên, sự giàu có của người phú hộ cũng là công khó do ông làm ra. Thế nhưng, trong đức tin, chúng ta phải xác tín giàu hay nghèo đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa và tất cả những gì chúng ta có, đều là hồng ân của Chúa. Chúa ban những của cải vật chất để đảm bảo và đáp ứng nhu cầu cuộc sống của chúng ta,  nhưng chúng ta cũng cần có lòng thương xót, biết quan tâm và giúp đỡ những người cơ hàn, nghèo khó xung quanh mình. Chính hành động bác ái đến từ của cải vật chất đời này, sẽ tạo ra của cải thiêng liêng là cuộc sống Nước Trời mai sau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn Chúa Thánh Thần giúp con đủ tinh tế nhận ra sự khó khăn, thiếu thốn nơi anh chị em mình, để con biết chia sẻ và nâng đỡ họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.