Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng: Mục đích cuộc đời

Thái Hà (10.12.2020) – Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. (Mt 11,11-15)

Một trong những tiêu chuẩn đòi buộc người Kitô hữu là phải luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng để đương đầu với sự dữ và tội lỗi. Thêm nữa, mỗi người còn phải luôn đặt niềm tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta biết chiến đấu, cố gắng, và nhận ra thân phận mỏng giòn, yếu đuối của phận người. Có như thế, chúng ta mới không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng luôn tựa nương vào Chúa là đá tảng để chiến đấu bằng chính sức mạnh của ơn Chúa nhằm đẩy lui bóng tối sự dữ, và chiếu tỏa ánh sáng tình yêu trong Thiên Chúa cho mọi người trong xã hội hôm nay.

Mùa Vọng, không chỉ nhắc nhở chúng ta dọn tâm hồn để đón mừng Chúa giáng Sinh, nhưng mùa Vọng còn là mùa thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta luôn sẵn sàng để chờ đợi Chúa đến trong mỗi ngày sống của chúng ta, đặc biệt, ngày cuối cùng của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng cứu độ chúng con, xin ban cho chúng con sức mạnh của Thần Khí Chúa, để chúng con là những chiến binh luôn biết sẵn sàng chiến đấu với tội lỗi và thói hư tật xấu để được hưởng bình an của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…