Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Được biến đổi nhờ đức tin

Thái Hà (20.04.2023) – Ông Gioan Tẩy Giả nói: “Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật”. (Ga 3,31-36)

Để tìm đến cội nguồn sự thật của một công việc hay một biến cố, chúng ta cần đế những chứng tá đức tin.

Các tác giả Kinh Thánh đã kể lại biết bao tấm gương của những người đã tin và biến đổi cuộc đời nhờ được gặp Đức Giêsu Kitô đã khiến những con người nhát đảm trở nên mạnh mẽ, tội lỗi trở nên công chính, tiêu biểu như một Giakêu, người thu thuế; một Phaolô thành Tácxô; một Maria Mađalêna tội lỗi; hay ngay cả người trộm lành trên thập giá. Tất cả họ đều được biến đổi và trở thành những chứng nhân cho niềm tin vào Chúa Phục SInh.

Việc tin Chúa phải dẫn đến việc thay đổi cuộc đời. Nhưng đức tin không phải đơn thuần mà có, mà là một sự vun đắp giữa ơn thánh và nỗ lực con người. Để đức tin có thể đứng vững trước những thử thách, người tín hữu cần chủ động sống tháp mình vào đời sống và cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin biến đổi và gia tăng đức tin để con mạnh dạn loan báo tình yêu Chúa, cả trong những nghịch cảnh đau thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…