Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Các ngươi đi xem gì?

Thái Hà (16.12.2021) – Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết: đây còn hơn cả ngôn sứ nữa! Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến!

“Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông. (Lc 7,24-30)

Ngày nay, giữa những khó khăn vất vả trong việc truyền Tin Mừng của Chúa, chúng ta trong vai trò là một Kitô hữu, là chứng nhân của Chúa ở đời này, chúng ta không được buông mình hay chán nản, trở nên mong manh yếu đuối như cây sậy trước gió, cũng như không tìm kiếm những vinh quang hay vật chất trong hành trình theo Chúa. Chúng ta là những sứ giả được Chúa tuyển chọn để dọn đường cho Ngài đến với những ai đang gặp khó khăn hay đang trong bóng tối của lỗi lầm, bằng chính đời sống của chúng ta và lời rao giảng của chúng ta về Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn can đảm vững vàng bước theo Chúa và cho chúng con ý thức rằng hành trình theo Chúa là một hành trình tiến về Quê Trời chứ không phải là một hành trình tìm kiếm sự an nhàn, cao sang quyền thế. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.