Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Người theo đuổi chân lý

Thái Hà (14.03.2024) – “Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được?” (Ga 5,31-47)

Trong Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng, Đức giáo hoàng Phanxicô viết: “việc dấn thân của một người rao giảng Tin Mừng nămgf trong những giới hạn của ngôn ngữ và hoàn cảnh. Người ấy luôn luôn tìm cách truyền thụ chân lý của Tin Mừng các hiệu quả hơn trong mỗi bối cảnh cụ thể, mà không từ bỏ chân lý…”.

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đã lên án thái độ thành kiến và cục bộ của người Do Thái. Họ từ chối Đức Giêsu vì “ở Nazaret thì có cái gì hay?”. Tuy đang đi tìm chân lý nhưng người Do Thái nghĩ mình đã nắm giữ chân lý, vì thế họ loại trừ tất cả những người có quan điểm khác với mình. Để đạt đến chân lý, chúng ta cần bước ra khỏi vũng lầy tự mãn, gạt bỏ đi thái độ cục bộ, tự tôn vinh lẫn nhau, để không trở thành nô lệ cho những giá trị hữu danh vô thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình là hữu hạn và bất toàn để luôn hướng đến Ngài là Chân Lý vẹn toàn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…