Thứ Năm Tuần X Thường Niên: Luật yêu thương

Thái Hà (09.06.2022) – “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Mt 5,20-26)

Yêu thương và đón nhận người khác, kể cả những người ta không thích là một luật buộc đối vưới người Kitô hữu nhưng lại rất khó để thực hiện, Chúa Giêsu dạy rằng khi ta phẫn nộ với anh em mình là chính khi ta đáng bị luận phạt. Điều này cho thấy luật yêu thương vô cùng quan trọng. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình luôn thực thi thánh ý Chúa mà lại ghét bỏ anh chị em. Vì Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh của Chúa, Chúa cho chúng con được trở nên anh em với nhau và trở nên con Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Vì thê, mỗi khi chúng con ganh ghét nhau cũng là chúng con đang tạo nên sự bất hòa với Chúa, với gia đình thánh thiêng. Xin Chúa cho chugns con luôn nhận ra hình ảnh Chúa trong mỗi anh chị em mình, để chúng con biết yêu thương và đón nhận nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.