Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Hãy cho những không

Thái Hà (07.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”. (Mt 10,7-15)

Chúa Giêsu đã đưa ra cho các môn đệ những chỉ dẫn cụ thể để đi rao giảng Tin Mừng. Đó là chữa lành bệnh, làm cho kẻ chết sống lại và trừ quỷ. Các môn đệ phải sống bằng một tinh thần phục vụ quảng đại bởi vì: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”. Tiếp đến, Chúa Giêsu nhắc nhỏ người môn đệ chớ lệ thuộc, bận tâm về các phương tiện vật chất. Khi đó, người môn đệ sẽ ý thức trách nhiệm trọng tâm của mình là đem Tin Mừng và bình an Chúa đến với những người thành tâm, thiện chí. Như thế, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải luôn ý thức mình là người Kitô hữu; cũng chính là môn đệ được Chúa sai đi, sống với mọi người bằng yêu thương, chia sẻ bình an như cách chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con mạnh mẽ dứt khoát với những cản trở chúng con đem Tin Mừng đến cho mọi người. Để rồi, chúng con luôn sống quảng đại, cho đi, chia sẻ, yêu thương như cách chúng con đã lãnh nhận nhưng không từ Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.