Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên: Được tha thứ thì hãy thứ tha

Thái Hà (17.08.2023) – Bấy giờ, tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,21-19,1)

Ba Anita Smith đã viết cho kẻ bắn chết chồng bà rằng: “Làm thế nào tôi có thể tha thứ cho bạn? Vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “Hãy yêu thương kẻ thù” chứ không phải giết hoặc tìm cách trả thù họ”.

Trong đoạn Lời Chúa hôm nay, ông Phêrô hỏi Đức Giêsu về việc tha thứ, có phải bảy lần chăng? Con số bảy được oi là con số trọn hảo của người Do Thái. Tha thứ bảy lần đã là không tưởng đối với một người bình thường, nhưng Đức Giêsu muốn các môn đệ đi xa hơn nữa, đó là tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha không có giới hạn.

Đức Giêsu đã dạy các môn đệ bài học tha thứ qua dụ ngôn tên đầy tớ không biết thương xót. Người muốn cho các ông thấy sự tha thứ của Thiên Chúa là không giới hạn, và mời gọi các môn đệ cũng hành động như vậy. Đó cũng là lời mời gọi các Kitô hữu hôm nay: Hãy biết tha thứ vì mình được tha thứ nhiều.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho con sống đời Kitô hữu với lòng bao dung với tha nhân, vì Chúa đã yêu và tha thứ cho con quá nhiều. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…