Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên: Hòa bình hay chia rẽ

Thái Hà (21.10.2021) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy báo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12.49-53)

Tháng 2 nămg 2014, Ukraina bước vào ngưỡng cửa của một cuộc nội chiến. Có nhiều nguyên nhân ;à: sự căng thẳng giữa chính phủ và phe đối lập trong nhiều vấn đề chính trị xã hội của Ukraina. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là do mâu thuẫn về quyền lợi của đảng phái.

Hòa bình là ước mơ của tất cả mọi người. Đức Giêsu khẳng định sứ mạng của Người là đem bình an cho thế gian. Tuy nhiên, chính Người cũng lại nói rằng Người đến để đem sự chia rẽ. Sự chia rẽ mà Đức Giêsu muốn nói chính là sự căng thẳng trong gia đình, xã hội và trong chính nội tâm của mỗi người khi phải chọn lựa giữa sự thiện và sự ác, giữ đời sống theo Chúa hoặc theo thế gian. Ngày nay, vì trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa, khi không cho phép phá thai, sống thử, hôn nhân đồng tính, Giáo hội cũng đang bị nhiều người chống đối và loại trừ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con dứt khoát từ bỏ những cám dỗ bất chính, để luôn trung thành với giáo huấn của Ngài, và sống đẹp ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…