Thư phân ưu của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thánh lễ an táng cho cha Giuse Nguyễn Văn Lộc (Tiến Lộc), DCCT vào lúc 06 giờ 00, hôm nay Thứ Sáu, 09.12.2022 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Trước thánh lễ cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám Tỉnh đắc cử của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đọc Thư phân ưu của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Xin được gửi tới quý vị những lời phân ưu này được đánh máy lại từ video phát trực tuyến thánh lễ an táng.

THƯ PHÂN ƯU CỦA ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

Cha Giám Tỉnh kính mến,

Tôi xin được hiệp thông với cha Giám Tỉnh và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong lời cầu nguyện, xin Chúa sớm đón nhận người con mà Chúa đã đặt và quý mến sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Nói về cha Giuse Tiến Lộc thì tôi chỉ biết dùng một chữ: Phi Thường. Tôi quen thân và sinh hoạt với cha từ khi cha còn làm thầy. Cho nên cha đã nhờ tôi giảng trong lễ mở tay của cha tại Tùng Lâm. Từ đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc cho đến ngày gặp nhau lần cuối vào dịp gặp mặt cựu sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, ngày 21 tháng 08 năm 2022. Tôi vẫn giới thiệu ngài với anh em là người “điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa” – luôn luôn sẵn sàng phụ vụ và phục vụ cách nhiệt tình tốt nhất, phục vụ trên mọi lãnh vực.

Ngài ra đi là một mất mát lớn lao cho tất cả những ai đã từng quen biết ngài. Vì ai cũng quý  mến ngài, khâm phục ngài. Cũng vì thế mà tôi thành thật chia buồn cùng cha Giám Tỉnh và Hội Dòng

Xin Chúa sớm đón nhận người con yêu quý của Ngài và là người anh em tốt lành của chúng ta.

Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn