Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lễ Trọng: Điều lạ lùng

Thái Hà (08.12.2023) – Sứ thầy vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Cháu ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)

Ngày 08.12.1854, Đức thánh Cha Piô IX đã đưa ra định tín Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội. Tước hiệu này nói lên rằng Đức Maria được thụ thai mà không mắc tội tổ tông và luôn trong tình trạng vô tội suốt cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng, tác giả đã thuật lại biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Mở đầu cho sự kiện vĩ đại này, sứ thần đã gọi Đức Maria là Đấng đầy ân sủng. Quả thật, để thực hiện lời hứa cứu độ, Chúa Cha đã chuẩn bị cung lòng một người nữ xứng đáng để mang lấy Thánh Tử. Thực ra, không một thụ tạo nào tự thấy mình xứng đáng với Thiên Chúa, nhưng qua quyền năng của Chúa Cha với tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã được chọn để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Dù băn khoăn, ngỡ ngàng và không khỏi lo lắng, nhưng với tinh thần vâng phục, Đức Maria đã cúi đầu đón nhận sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa trao phó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài làm mọi sự thật tốt đẹp. Chúng con bất xứng khi chiêm ngắm công trình tuyệt hảo của Chúa. Xin giúp chúng con biết vâng phục như Đức Maria hầu được tham dự vào công trình vĩ đại của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…