Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Augustinô: Phần rỗi

Thái Hà (28.08.2020) – Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” (Mt 25,14-30)

Cổ nhân có câu Tích cốc phòng cơ, tính y phòng hàn: Hãy tích trữ lúa gạo để phòng lúc đói, hãy tích trữ quần áo để phòng trời lạnh. Đây quả là lời khuyên nhủ sâu sắc và đầy thực tế cho con người trong việc biết lo xa.

Qua dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta biết sửa soạn tâm hồn để chờ Chúa đến, bởi người như chàng rể đến bất chợt, không ai biết được Người đến giờ nào. Dụ ngôn cũng cho thấy rằng, mỗi người phải biét tự lo lấy cho phần rỗi của linh hồn mình, không ai có thể giúp ai được trước số phận đời đời.

Dù quá khứ sai lầm, tội lỗi, nhưng khi trở lại, Thánh Augustinô đã phục vụ Chúa hết mình, và phần thưởng dành cho ngài là được vào dự tiệc với “chàng rể Giêsu” trên Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thức tỉnh đón Chúa đến với chiếc đèn tâm hồn đầy “dầu yêu thương”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…