Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Máctinô Thành Tours: Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất

Thái Hà (11.11.2022) – “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy? ” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.” (Lc 17,26-37)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh Thiên Chúa sẽ đến bất ngờ để dặn các môn đệ phải luôn tỉnh thức. Nhờ tỉnh thức, con người làm cho mình trở nên khác biệt khi sống trong thực tại trần gian, bởi vì họ luôn biết lắng nghe ý Chúa và hướng về thực tại trên trời. Điển hình nhưu trường hợp của gia đình ông Nôê và ông Lót đã biết vâng nghe mà sống theo thánh ý Chúa nên được cứu thoát khỏi những tai ương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tỉnh thức nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống thường nhật, để chúng con không chỉ chú tâm vào những thực tại trần thế. Nhưng còn biết chuẩn bị cho thực tại mai hậu của chúng con là chính cuộc sống đời đời với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.